Ρητορική, Αρχαία

Προβολή ως Πλέγμα Λίστα
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση ανά σελίδα

Aeschines orationes

€52,05 €46,84

Andocides orationes

€46,30 €41,67

Antiphontis orationes et fragmenta

Adiunctis Gorgiae, Antisthenis, Alcidamantis declamationibus: Editio altera correctior
€52,05 €46,84

Demosthenis orationes

Orationes I-XIX: Editio maior
€34,32 €30,89

Demosthenis orationes

Orationes XX-XL: Editio quarta correctior
€34,32 €30,89

Demosthenis orationes

Orationes XLI-LXI: Prooemia, epistulae, index historicus
€34,32 €30,89

Hyperidis orationes

Cum ceterarum fragmentis: Editio stereotypa editionis primae MCMXVII
€52,06 €46,85

Isaei orationes

Cum fragmentis: Editio stereotypa editionis secundae MCMIII
€46,30 €41,67

Isocratis orationes

€48,99 €44,09

Isocratis orationes

€48,99 €44,09

Lysiae orationes

Maior editio altera correctior
€52,05 €46,84

Oratio in Leocratem

Cum ceterarum Lycurgi orationum fragmentis
€46,30 €41,67

Ανθολόγιο αρχαίας ελληνικής

Ελάσσονες αττικοί ρήτορες
€23,21 €20,89

Αντιοχικός

€13,24 €11,92

Άπαντα

Φαρμακείας κατά της μητρυιάς: Τετραλογία α: Τετραλογία β: Τετραλογία γ: Περί του Ηρώδου φόνου: Περί του χορευτού: Αποσπάσματα
€12,78 €11,50

Άπαντα

Περί των μυστηρίων: Περί της εαυτού καθόδου: Περί της προς Λακεδαιμονίους ειρήνης: Κατά Αλκιβιάδου: Αποσπάσματα
€10,65 €9,58

Άπαντα

Κατά Δημοσθένους, Κατ' Αριστογείτονος, Κατά Φιλοκλέους, Αποσπάσματα, Υπέρ της δωδεκαετίας, Αποσπάσματα
€9,59 €8,63

Άπαντα

Κατά Λεωκράτους: Αποσπάσματα
€9,59 €8,63

Άπαντα

Κατά Δημοσθένους: Υπέρ Λυκόφρονος: Υπέρ Ευξενίππου: Κατά Φιλιππίδου: Κατά Αθηνογένους Α: Επιτάφιος: Αποσπάσματα
€10,65 €9,58

Άπαντα 1

Φάλαρις Α, Β, Ιππίας ή βαλανείον, Διόνυσος, Ηρακλής, Περί του ηλέκτρου ή των κύκνων, Μυίας εγκώμιον, Περί του οίκου, Πατρίδος εγκώμιον, Περί του ενυπνίου ήτοι Βίος Λουκιανού, Τυραννοκτόνος, Αποκηρυττόμενος
€15,98 €14,38

Άπαντα 1

Περί του μη καταλύσαι την πάτριον πολιτείαν Αθήνησι, κατά Επικράτους, κατά Εργοκλέους, κατά Φιλοκράτους, κατά Νικομάχου, κατά των σιτοπωλών, περί της Ευάνδρου δοκιμασίας, κατά Φίλωνος, κατά Αλκιβιάδου λιποταξίου, κατά Αλκιβιάδου αστρατείας, απολογία δωροδοκίας, υπέρ Πολυστράτου, Δήμου καταλύσεως απολογία, υπέρ Μαντιθέου
€13,85 €12,46

Άπαντα 1

Ολυνθιακός Α': Ολυνθιακός Β': Ολυνθιακός Γ': Κατά Φιλίππου Α': Κατά Φιλίππου Β': Κατά Φιλίππου Γ': Κατά Φιλίππου Δ'
€15,98 €14,38

Άπαντα 1

Περί του Κλεωνύμου κλήρου: Περί του Μενεκλέους κλήρου: Περί του Πύρρου κλήρου: Περί του Νικοστράτου κλήρου: Περί του Δικαιογένους κλήρου: Περί του Φιλοκτήμονος κλήρου
€11,72 €10,55

Άπαντα 1

Λόγοι 1: Βίος ή Περί της εαυτού τύχης
€12,78 €11,50

Άπαντα 1

Κατά Τιμάρχου: Περί της παραπρεσβείας
€17,04 €15,34

Άπαντα 1

Προς Ευθύνουν, Προς Καλλίμαχον, Κατά Λοχίτου, Περί του ζεύγους, Τραπεζιτικός, Αιγινητικός, Κατά των σοφιστών
€12,78 €11,50

Άπαντα 10

Προς Φορμίωνα περί δανείου: Προς την Λακρίτου παραγραφήν: Παραγραφή υπέρ Φορμίωνος: Παραγραφή προς Πανταίνετον
€11,72 €10,55

Άπαντα 10

Δις κατηγορούμενος, Φιλοψευδής ή απιστών, Περί ορχήσεως
€11,72 €10,55

Άπαντα 11

Θεών διάλογοι, ενάλιοι διάλογοι
€9,59 €8,63

Άπαντα 11

Παραγραφή προς Ναυσίμαχον και Ξενοπείθην: Προς Βοιωτόν περί του ονόματος: Προς Βοιωτόν περί προικός μητρώας: Προς Σπουδίαν υπέρ προικός: Προς Φαίνιππον περί αντιδόσεως: Προς Λεωχάρη περί του Αρχιάδου κλήρου
€12,78 €11,50

Άπαντα 12

Προς Μακάρτατον περί Ανγίου κλήρου: Κατά Στεφάνου ψευδομαρτυριών Α: Κατά Στεφάνου ψευδομαρτυριών Β: Κατά Ολυμπιοδώρου βλάβης
€12,78 €11,50

Άπαντα 12

Νεκρικοί διάλογοι, εταιρικοί διάλογοι
€12,78 €11,50

Άπαντα 13

Ικαρομένιππος ή Υπερνέφελος, Αληθών διηγημάτων Α και Β, Πλοίον ή Ευχαί
€11,72 €10,55

Άπαντα 13

Κατά Ευέργου και Μνησιβούλου ψευδομαρτυριών: Προς Τιμόθεον υπέρ χρέως: Προς Πολυκλέα περί του επιτριηραρχήματος: Περί του στεφάνου της τριηραρχίας: Προς Κάλλιππον
€12,78 €11,50

Άπαντα 14

Προς Νικόστρατον: Κατά Κόνωνος: Προς Καλλικλέα: Κατά Διονυσοδώρου: Προς Ευβουλίδην: Κατά Θεοκρίνου
€15,98 €14,38

Άπαντα 14

Προς τον απαίδευτον και πολλά βιβλία ωνούμενον, Περί των επί μισθώ συνόντων, Απολογία, Μακρόβιοι, Αλέξανδρος ή Ψευδόμαντις
€12,78 €11,50

Άπαντα 15

Κατά Νεαίρας: Επιτάφιος: Ερωτικός
€11,72 €10,55

Άπαντα 15

Περί των αρχαίων ρητόρων: Λυσίας, Ισοκράτης, Ισαίος
€12,78 €11,50

Άπαντα 15

Περί της Περεγρίνου τελευτής, Πως δει ιστορίαν συγγράφειν, Ρητόρων διδάσκαλος, Ψευδολογιστής ή Περί της αποφράδος
€11,72 €10,55

Άπαντα 16

Προοίμια δημηγορικά: Επιστολαί: Αποσπάσματα
€15,98 €14,38

Άπαντα 17

Έρωτες, Αλκυών ή περί μεταμορφώσεων, Δημοσθένους εγκώμιον, Ωκύπους, Χαρίδημος ή περί κάλλους
€11,72 €10,55

Άπαντα 19

Τέχνη ρητορική
€12,78 €11,50

Άπαντα 2

Κατά Κτησιφώντος: Επιστολαί
€14,91 €13,42

Άπαντα 2

Περί της ειρήνης: Περί Αλοννήσου: Περί των εν Χερρονήσω: Επιστολή [Φιλίππου]: Προς την επιστολήν την Φιλίππου: Περί των προς Αλέξανδρον συνθηκών: Περί συντάξεως
€12,78 €11,50

Άπαντα 2

Λόγοι 2: 2ος Προς τους βαρύν αυτόν καλέσαντας, 3ος Προς τους νέους περί του λόγου, 4ος Περί του μη ληρείν, 5ος Άρτεμις, 6ος Περί απληστίας, 7ος Ότι το πλουτείν αδίκως του πένεσθαι αθλιώτερον, 8ος Περί πενίας, 9ος Εις τας Καλάνδρας, 10ος Περί του πλέθρου
€12,78 €11,50

Άπαντα 2

Ηρόδοτος ή Αετίων, Ζεύξις ή Αντίοχος, Αρμονίδης, Σκύθης ή Πρόξενος, Δίκη συμφώνων, Υπέρ του εν τη προσαγορεύσει πταίσματος, Περί των διψάδων, Περί του μη ραδίως πιστεύειν διαβολή, Περί της αστρολογίης, Περί θυσιών, Περί πένθους, Περί της Συρίης θεού, Προς τον ειπόντα, Προμηθεύς ει εν λόγοις
€17,04 €15,34