Αριστοτελική φιλοσοφία

Προβολή ως Πλέγμα Λίστα
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση ανά σελίδα

Byzantinische Kommentatoren der aristotelischen Topik

Johannes Italos and Leon Magentinos
€18,67 €16,80

Ethica Eudemia

Adiecto de virtutibus et vitiis libello
€46,30 €41,67

Ethica Nicomachea

€52,05 €46,84

Metaphysica

Editio stereotypa
€52,05 €46,84

Philosophia, Buch 6

Kommentar zu De partibus animalium des Aristoteles. Editio princeps.
€30,57 €27,51

Politica

€52,05 €46,84

The Library of Aristotle

The Most Important Library Ever Formed
€28,00 €25,20

Άκρα και μεσότητες

Από την αριστοτελική στην πατερική μεσότητα
€25,47 €22,92

Άπαντα

€183,44 €165,10

Άπαντα 1

Πολιτικά 1
€11,72 €10,55

Άπαντα 10

Των μετά τα φυσικά Α, α, Β, Γ, Δ
€15,98 €14,38

Άπαντα 11

Των μετά τα φυσικά Ε, Ζ, Η, Θ, Ι
€17,04 €15,34

Άπαντα 12

Των μετά τα φυσικά Κ, Λ, Μ, Ν
€17,04 €15,34

Άπαντα 13

Μετεωρολογικών Α, Β
€12,78 €11,50

Άπαντα 13

Μετεωρολογικά 1
€12,78 €11,50

Άπαντα 14

Μετεωρολογικών Γ, Δ
€11,72 €10,55

Άπαντα 14

Μετεωρολογικά 2
€11,72 €10,55

Άπαντα 15

Των περί τα ζώα ιστοριών α, β, γ
€13,85 €12,46

Άπαντα 16

Των περί τα ζώα ιστοριών Δ, Ε, Ζ
€14,91 €13,42

Άπαντα 17

Των περί τα ζώα ιστοριών Η, Θ, Ι
€13,85 €12,46

Άπαντα 18

Των περί τα ζώα ιστοριών Κ: Λεξικό ζώων
€12,78 €11,50

Άπαντα 19

Περί ζώων μορίων Α, Β, Γ
€12,78 €11,50

Άπαντα 2

Πολιτικά 2
€15,98 €14,38

Άπαντα 20

Περί ζώων μορίων Δ: Περί ζώων κινήσεως: Περί πορείας ζώων
€12,78 €11,50

Άπαντα 21

Περί ζώων γενέσεως Α, Β
€13,85 €12,46

Άπαντα 22

Περί ζώων γενέσεως Γ, Δ, Ε
€14,91 €13,42

Άπαντα 23

Όργανον 1: Κατηγορίαι: Περί ερμηνείας
€18,11 €16,30

Άπαντα 24

Όργανον 2: Τοπικών Α, Β, Γ, Δ, Ε
€21,30 €19,17

Άπαντα 25

Όργανον 3: Τοπικών Ζ, Η, Θ: Περί των σοφιστικών ελέγχων
€19,17 €17,25

Άπαντα 26

Όργανον 4: Αναλυτικών προτέρων Α, Β
€19,17 €17,25

Άπαντα 27

Όργανος 5: Αναλυτικών υστέρων Α, Β
€15,98 €14,38

Άπαντα 28

Ρητορική 1
€14,91 €13,42

Άπαντα 29

Ρητορική 2
€12,78 €11,50

Άπαντα 3

Πολιτικά 3
€14,91 €13,42

Άπαντα 30

Ρητορική 3
€12,78 €11,50

Άπαντα 31

Περί ουρανού Α, Β, Γ, Δ
€17,04 €15,34