Ο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

ISBN: 85545452432326
€222,60
€220,00

ΔΙΤΟΜΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ "Ο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ - Ένας πλήρης θεραπευτικός οδηγός".

Πρόκειται για ένα δίτομο σύγγραμμα βελονισμού 1050 σελίδων, μεγέθους 29x21cm.Στόχος του πονήματος είναι η εκμάθηση του βελονισμού με όσο πιο εύκολο τρόπο γίνεται. Μέσα σ’ αυτό το έργο περιλαμβάνονται:Όλο το θεωρητικό υπόβαθρο του βελονισμού και όλα τα σημεία βελονισμού. - Όλα τα extra σημεία - Οι οκτώ παράδοξοι μεσημβρινοί - Οι τενοντομυϊκοί και οι ειδικοί μεσημβρινοί - Ο φαρμακευτικός βελονισμός (Homόοsiniatrie) - Ο νέος κρανιοβελονισμός κατά Yamamoto (YNSA) - Ο κινεζικός κρανιοβελονισμός - Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα σωματοβελονισμού - Η εισαγωγή στον ωτοβελονισμό - Ο κινεζικός ωτοβελονισμός - Ο ωτοβελονισμός της γαλλικής σχολής με τη συμμετοχή του ευρωπαϊκού ωτοβελονισμού (κιν. και γαλ.,190σελ.) - Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα ωτοβελονισμού - Τα Laser, ως θεραπευτική παρέμβαση, μαζί με τις συχνότητες (σελ.40) - Τα TriggerPoints(σελ.48)

 

Το φροντιστηριακού τύπου πόνημα είναι έγχρωμο με δικές μας φωτογραφίες υψηλής ποιότητας, ώστε να είναι εύληπτο και να αποτελέσει σημείο αναφοράς και αναζήτησης ακόμα και για ιατρούς προχωρημένους στο βελονισμό, επειδή συμπεριλαμβάνει και 330 σελίδες θεραπευτικά πρωτόκολλα σωματοβελονισμού και ωτοβελονισμού.