Η Πνευματική Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσσοστόμου

Και των ιερών μυστηρίων της χριστιανορθόδοξης λατρείας
€21,00
€16,80

Το παρόν έργο γράφτηκε ακριβώς για να καλύψει αυτή την επιτακτική ανάγκη στο ερώτημα του “ΓΙΑΤΙ”. Σήμερα που κυριαρχεί αυτό το ερώτημα, ήταν απαραίτητο να εξηγηθεί ο σκοπός, η αξία και ο τρόπος της μετουσίωσης του Άρτου και του Οίνου κατά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Διότι ο άνθρωπος πλέον έχει την ανάγκη να ξέρει το λόγο και την αξία, για να το βεβαιώνει ο ίδιος.

 

Βέβαια είναι αδύνατον, τα μυστήρια και τους νόμους που συντελούνται στην Θεία Λειτουργία, να προσεγγίσει η φτωχή και περιορισμένη διάνοια μας. Το βιβλίο αυτό λοιπόν, είναι μια μικρή προσπάθεια να πάρουμε μια μικρή γεύση του μεγαλείου της. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό, για όποιον θέλει να γνωρίσει την Πράξη αυτή. Απαιτείται και η συμμετοχή μας σε αυτήν. Ο συνδυασμός των γνώσεων που δίνονται στο βιβλίο και της συμμετοχής μας στο μυστήριο, μας δίνει τις εμπειρίες αυτές που μας μεταμορφώνουν.