Βόρειος και Νότιος Πόλος- Ταξίδι στα άκρα της Γης

Συλλεκτικό λεύκωμα
€0,00
Περιέχονται οι ενότητες: - Ιστορικό εξερεύνησης των πόλων - Πάγοι - Παγετώνες - Υπέδαφος - Τροφική αλυσίδα - Σταθμοί στους πόλους - Κλιματικές αλλαγές - Το όζον στους πόλους - Αρκτική - Ανταρκτική