Διαγωνισμοί πρόσληψης εκπαιδευτικών, κλάδος πολιτικών και τοπογράφων

Εξεταστέα ύλη, τεθέντα θέματα 2001-2002
Εκδότης: Πελεκάνος
ISBN: 9789604002290
€9,41
€8,48
Για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π.