Ο δρόμος της γαλήνιας αναζήτησης

Ο Δρόμος της Γαλήνιας Αναζήτησης ανταποκρίνεται στην πνευματική ανάγκη του σημερινού ανθρώπου για ουσιαστική κατανόηση και εκδήλωση του Εσωτερικού του Είναι.
ISBN: 9789604303694
€40,00
€28,00

Ο Δρόμος της Γαλήνιας Αναζήτησης ανταποκρίνεται στην πνευματική ανάγκη του σημερινού ανθρώπου για ουσιαστική κατανόηση και εκδήλωση του Εσωτερικού του Είναι.
Με μία ολοκληρωμένη σε βάθος και σε έκταση ανατομία της Συνειδητότητας και του συνολικού Πνευματικού Δυναμικού του Όντος-Ανθρώπου επιχειρείται η στροφή της προσοχής προς τις Πύλες της Καθαρής Πνευματικής Αντίληψης.
Σε συνδυασμό με την ολόπλευρη διερευνητική κίνηση Αυτογνωσίας, προτείνεται μία άμεσα εφαρμόσιμη εργασία Απελευθέρωσης της Αντίληψης και φυσικής εκδήλωσης του Φωτός που υπάρχει μέσα σε κάθε Ψυχή.
Η Απελευθέρωση της Αντίληψης, μέσα στο ρεύμα της οποίας κινείται αυτή η εργασία, είναι ταυτόχρονα το μέσον και ο σκοπός, είναι η συνολική πνευματική κίνηση η οποία εναρμονίζεται με την εκδήλωση του Εσωτερικού Φωτός που αποκαλύπτει το Αληθινό Είναι.
Ως πρόταση συνολικής θεώρησης, και σε διαδραστικό συνδυασμό με ένθετες απλές βιωματικές διαλογιστικές-στοχαστικές πρακτικές, αυτή η εργασία δεν απευθύνεται μόνον στο νοητικό πεδίο αντίληψης του αναζητητή αλλά και στη βαθύτερη διαίσθησή του, ως ενέργεια κρούσης στο αφανές πεδίο των Οντικών "Αναμνήσεών" του.
Βασικός και άμεσος στόχος είναι η συνεισφορά στην εργασία Απελευθέρωσης της Αντίληψης από κάθε είδους περιορισμούς και εξωγενείς παρεμβάσεις, με βασικό δεδομένο ότι η Απελευθέρωση της Αντίληψης συμπλέει αδιαχώριστα με την καθαρή Επίγνωση του Συνολικού Εαυτού.
Ο Δρόμος της Γαλήνιας Αναζήτησης έρχεται να "θυμίσει" και να εισάγει στο Φως της Συνείδησης εκείνο που ήδη "γνωρίζουμε" με κάποιον τρόπο σε μία βαθύτερη Διάσταση του Είναι, η οποία τελικά δεν βρίσκεται και τόσο βαθύτερα όσο συνήθως νομίζουμε - είναι αχρονικά παρούσα.
Μέσα στη Γαλήνια Αναζήτηση-Θεώρηση η Ανατολή του Εσωτερικού Φωτός αποτελεί το πιο απλό και φυσικό γεγονός, χωρίς παρεμβατικές προσπάθειες και εγωπαθείς επιδιώξεις.
Το Εσωτερικό Φως αποκαλύπτει το Αληθινό Είναι, αποκαλύπτεται ως Αληθινό Είναι στο πεδίο της Ελεύθερης Αντίληψης, ως γεγονός άμεσης Αυτοπαρουσίας, όπου Αντίληψη και Αυτοπαρουσία ακτινοβολούν ως αδιαίρετη Οντική Ολότητα.