Τηλεπισκόπηση

Αρχές, ψηφιακή ανάλυση εικόνας, εφαρμογές
ISBN: 9789605080273
€51,12
€46,01
Το παρόν σύγγραμμα επιχειρεί μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση του πώς η επιστήμη της τηλεπισκόπησης μπορεί να αξιοποιηθεί στην αποτύπωση, ανάλυση και ερμηνεία εικόνων από τη γήινη επιφάνεια. Φοιτητές και επιστήμονες της γεωλογίας, της γεωγραφίας, της γεωπονίας, της τοπογραφίας, των επιστημών του περιβάλλοντος και της πληροφορικής μπορούν να αποτελέσουν το αναγνωστικό κοινό του παρόντος συγγράμματος. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. Εισαγωγή 2. Πλατφόρμες Τηλεπισκόπησης, Κίνηση Δορυφόρων, Κυριότερα Δορυφορικά Προγράμματα Παρακολούθησης της Γής 3. Φυσικές Έννοιες που Ενδιαφέρουν την Τηλεπισκόπηση 4. Αεροφωτογραφίες 5. Πολυφασματικές Εικόνες στο Ορατό και στο Υπέρυθρο Ανάκλασης 6. Εικόνες στο Θερμικό Υπέρυθρο 7. Εικόνες Ραντάρ 8. Προεπεξεργασία Εικόνας 9. Βελτίωση Εικόνας 10. Άλλες Μέθοδοι Επεξεργασίας Εικόνας Ταξινόμηση Πολυφασματικών Εικόνων 11. Υπερφασματικά Δεδομένα, Μέθοδοι Επεξεργασίας 12. Τηλεανίχνευση, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ψηφιακά Μοντέλα Ανάγλυφου 13. Αξιοποίηση της Τηλεπισκόπησης στις Γεωεπιστήμες και στην Περιβαλλοντική Έρευνα 14. Ιστοσελίδες 15. Βιβλιογραφία 16. Ευρετήριο Ξενόγλωσσων Όρων 17. Ευρετήριο Ελληνικών Όρων