Συλλογή των εγκυκλίων της Ιεράς Συνόδου της εκκλησίας της Ελλάδος μετά των οικείων νόμων, Β- διαταγμάτων, υπουργικών εγγράφων, οδηγιών κτλ-

Από του 1833 μέχρι του 1901
ISBN: 9789603153467
€30,00
€27,00