Θεωρία παιγνίων

Μαθηματικά μοντέλα σύγκρουσης και συνεργασίας
Εκδότης: σοφία A.E.
ISBN: 9789606706301
€57,48
€51,73
Ένα μοναδικό βιβλίο για τη Θεωρία Παιγνίων που καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της περιοχής με τρόπο συνεκτικό, ακριβή και προσπελάσιμο. Τα πολλά παραδείγματα στο τέλος του κάθε κεφαλαίου βοηθούν τον αναγνώστη να εμπεδώση τη σχετική θεωρία ενώ τα σχετικά παραρτήματα καλύπτουν τις προαπαιτούμενες μαθηματικές γνώσεις. Το βιβλίο απευθύνεται σε μεγάλο εύρος αναγνωστών όσον αφορά τις γνώσεις τους αλλά και την περιοχή εξειδίκευσης.
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΜηλολιδάκης, Κωστής