--- Σε ψάχνω ψυχή μου---

ISBN: 9789609319881
€13,18
€11,86
... τρέχει η σκέψη στις φλέβες της καθαρής νόησης, να τρυπώσει στις συμπαντικές συμφωνίες να 'βρει σ' αυτές της ψυχής το άντρο... ... ανεμογυρίζει της φιλοσοφίας η σφαίρα... ποια δέσμη φωτός απ' της αλήθειας το φως θα φτάσει το κατώι της ύπαρξης ν' απαντήσει την αυτογνωσία;