Λεξικόν ερμηνευτικόν των ενδοξότατων Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων

Εκδότης: Επικαιρότητα
ISBN: 9789602054710
€63,90
€57,51
Εν ω περιέχεται ερμηνεία μεν πάσης δυσκόλου λέξεως και φράσεως, πάσης δυσερμηνεύτου συντάξεως, και δη και πάντων των δυσκολότατων χωρίων, διασάφησις δε δυσχερέστατων γραμματικών και συντακτικών ζητημάτων, επι δε τουτοις πάντες οι τύποι των ανωμάλων ρημάτων και ονομάτων.
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΒερναρδάκης, Γρηγόριος Ν.