Μουσειακή εκπαίδευση

Τα παιδιά γνωρίζουν την πολιτιστική τους κληρονομιά: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Γιαννιτσών
Εκδότης: Υδρόγειος
ISBN: 9789608146006
€13,46
€12,11
Με αφετηρία το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Γιαννιτσών, έγινε προσπάθεια μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών να συμμετάσχουν σ' ένα πρόγραμμα Μουσειακής Εκπαίδευσης, με στόχο να γνωρίσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά και την παράδοση του τόπου τους. Τα παιδιά βίωσαν μια πρωτόγνωρη μαθησιακή εμπειρία. Αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία των Μουσείων, δημιούργησαν ομάδες, που καθεμιά ασχολήθηκε με τη μελέτη και εμβάθυνση σε μια θεματική ενότητα, που προέκυψε με βάση τα εκθέματα του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου. Οι ομάδες δραστηριοποιήθηκαν τόσο στο χώρο του Μουσείου, όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον τους, εντοπίζοντας και διερευνώντας στην πόλη στοιχεία, πρόσωπα, αντικείμενα, περιοχές, χώρους, που "μιλούν" για τις παραδόσεις και το ιστορικό παρελθόν. Τα αποτελέσματα των εργασιών τους παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση "Αγαθοβούλεια" του σχολείου τους, επιδιώκοντας να δείξουν ότι στην πόλη μας υπάρχει ένας χώρος, το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο έχει διαφυλάξει τεκμήρια από την τοπική μας ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής και γι' αυτό αξίζει τον σεβασμό και την προσοχή μας.