Αγωγή υγείας

Εκδότης: Γρηγόρη
ISBN: 9789603335214
€23,44
€21,10
Η Αγωγή Υγείας είναι μια διαδικασία μορφωτικού χαρακτήρα που πρέπει να έχει σαν κύριο στόχο της τα παιδιά. Εκτός από το γεγονός ότι οι συνήθειες που αποκτά κανείς στην παιδική του ηλικία τον ακολουθούν συνήθως στην υπόλοιπη ζωή του, είναι σήμερα γνωστό, πλέον, ότι οι βλάβες που αφορούν στις πιο σημαντικές ασθένειες της κοινωνίας μας εγκαθίστανται στην παιδική ηλικία. Τα οφέλη από την αλλαγή του τρόπου ζωής είναι αντιστρόφως ανάλογα ως προς την ηλικία που γίνεται μια τέτοια αλλαγή. Γι’ αυτό και ο ρόλος των παιδαγωγών και των δασκάλων σε μια τέτοια διαδικασία είναι αναντικατάστατος. Για την επιλογή της ύλης που περιλαμβάνεται στο βιβλίο αυτό πάρθηκαν υπόψη αφενός οι σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας μας (πρόληψη, ενημέρωση κ.λπ.) και, αφετέρου, οι υποδείξεις των διεθνών οργανισμών για το ρόλο και τις ανάγκες του σχολείου και του δασκάλου σε θέματα Αγωγής Υγείας. Με γνώμονα τα παραπάνω, εκτός από το πρώτο μέρος που καλύπτει τις γενικές έννοιες της Αγωγής Υγείας, συμπεριλήφθηκαν κεφάλαια που αφορούν στη διατροφή, τη φροντίδα των δοντιών, την πρόληψη του καρκίνου, την πρόληψη των καρδιαγγειακών και γενετικών νοσημάτων, καθώς και την ενημέρωση σε θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Επειδή ο προβληματισμός για το περιβάλλον και τις επιδράσεις του πάνω στην υγεία τείνει στις μέρες μας να καταλάβει ένα σημαντικό κομάτι της θεματολογίας της υγείας, συμπεριλήφθηκαν στην ύλη του βιβλίου τέσσερα κεφάλαια πάνω στα θέματα αυτά: κάπνισμα, μόλυβδος, αμίαντος και ακτινοβολίες. Τέλος, επειδή η Αγωγή Υγείας φαίνεται να δημιουργεί με την πάροδο του χρόνου μια δική της μεθοδολογία διδασκαλίας, κρίθηκε απαραίτητο να ενσωματωθούν στην ύλη του παρόντος βιβλίου δύο κεφάλαια με διδακτικές μεθόδους πάνω στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και τη διατροφή.
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΑθανασίου, Κυριάκος