Χαρακτηριστικά περιστατικά της ζωής μου

Και το χρονικό των επιστημονικών μου αναζητήσεων: Αυτοβιογραφία, με την ευκαιρία συμπλήρωσης πενήντα χρόνων διδασκαλίας, συγγραφής και έρευνας 1955-2005
Εκδότης: Γρηγόρη
ISBN: 9789603334729
€16,31
€14,68
Στο κεφ. 1 περιέχονται αυτοβιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα, με αναφορές στην ιστορία του χωριού του (Επταχώρι - Καστοριάς) και σε άλλα γεγονότα, όπως ο πόλεμος του '40, η αντίσταση, ο εμφύλιος, που αποτελούν βιώματα της παιδικής και εφηβικής του ηλικίας, καθώς και βιώματα από την εκπαιδευτική του σταδιοδρομία. Στο κεφ. 2 γίνεται αναφορά στο συγγραφικό και ερευνητικό του έργο, τεσσάρων χιλιάδων σελίδων περίπου, που καλύπτει τις περιοχές: Παιδαγωγική, Ψυχολογία, Φιλοσοφία, πεζά-ποίηση και όπου περιλαμβάνονται επιλογές από το έργο του αυτό, που παρουσιάζουν γενικότερο ενδιαφέρον, αλλά και ειδικότερο ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτικούς και τους νέους. Στο κεφ. 3 γίνεται αναφορά στις εκδηλώσεις και στις τιμητικές διακρίσεις που του επιδαψιλεύτηκαν.
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΜάνος, Κωνσταντίνος Γ.