Υιοθεσία

Τάσεις, πολιτική, πρακτική
Εκδότης: Γρηγόρη
ISBN: 9789603332190
€16,31
€14,68
Η υιοθεσία, ως κοινωνικός θεσμός στοχεύει στην προστασία των παιδιών που δεν μπορούν οι γονείς τους να τα φροντίσουν. Αγγίζει βαθιά πολλές πληθυσμιακές ομάδες και διακινεί έντονα συναισθήματα αγάπης, στοργής, αφοσίωσης, κοινωνικής προσφοράς αλλά και εγκατάλειψης, ματαίωσης, οδύνης και αντιπαράθεσης. Η υιοθεσία είναι ένας μεταβαλλόμενος θεσμός ως προς τη φιλοσοφία της, τις αρχές και την πρακτική της και εξελίσσεται διαχρονικά, ανάλογα με τα ισχύοντα σε κάθε χώρα κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα. Στην εποχή μας, το δίκαιο, η πολιτική και η πρακτική που διέπουν την υιοθεσία τείνουν να έχουν στοιχεία παγκοσμιοποίησης με επίκεντρο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ανηλίκων. Τα θέματα αυτά, καθώς και ειδικότερα θέματα που αφορούν την προετοιμασία όλων των μερών που συμμετέχουν σε μια υιοθεσία παιδιού, της φυσικής οικογένειας, των θετών γονέων, του φορέα υιοθεσίας, της φυσικής οικογένειας, του φορέα υιοθεσίας παιδιών με ειδικές ανάγκες και των μεγαλύτερων παιδιών, τις διακρατικές και διαφυλετικές υιοθεσίες, τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και στήριξης μετά την υιοθεσία, την αναζήτηση ριζών από τους υιοθετημένους κ.ά. αναπτύσσονται στο βιβλίο αυτό. Τα κείμενα γραμμένα με σαφήνεια και με παραδείγματα από έμπειρους επιστήμονες, αποτελούν για τον αναγνώστη, τον επαγγελματία, το σπουδαστή, το γονέα, τους φορείς προγραμμάτων υιοθεσίας, τους πολιτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο, πηγή πληροφόρησης και προβληματισμού για τις εξελίξεις και την πρακτική στην υιοθεσία στην Ελλάδα και διεθνώς.