Ψηλαφήματα- Αφής μαθήματα

Εκδότης: Γρηγόρη
ISBN: 9789603335955
€61,15
€55,04
Το βιβλίο "Ψηλαφήματα - αφής μαθήματα" απευθύνεται σε: - εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς Α΄/θμιας, Β΄/θμιας και Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, ακαδημαϊκούς, γονείς, και - σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με τον κώδικα Braille και την εκπαίδευση των τυφλών μαθητών, αλλά και σε: - μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, και - φοιτητές με ευαισθησία σε θέματα εκπαίδευσης και επικοινωνίας με τυφλά άτομα. Ο κώδικας Braille επινοήθηκε για να διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα όρασης στον κόσμο της γνώσης. Για έναν βλέποντα εκπαιδευτή η εκμάθηση Braille μπορεί να γίνει περίπλοκη, αν δεν ακολουθηθεί μια διδακτική που θα στηρίζεται σε απλές, κατανοητές και απομνημονευτικές στρατηγικές οι οποίες θα έχουν μόνιμη συγκράτηση. Το βιβλίο αυτό, είναι ένα βοήθημα για την εκμάθηση του ελληνικού κώδικα Braille και του συστήματος Nemeth. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να παροτρύνει τον αναγνώστη να αγαπήσει το Braille, δουλεύοντας ευχάριστα και ξεκούραστα. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να περιορίσουμε το άγχος των απομνημονευτικών διαδικασιών με τις οποίες επιφορτίζεται ο εκπαιδευόμενος. Για να το επιτύχουμε αυτό έχουμε σχεδιάσει απλές τεχνικές απομνημόνευσης και παιγνιώδεις δραστηριότητες με διαφορετικές προσεγγίσεις που αναπτύσσουν στον εκπαιδευόμενο δεξιότητες αντιστοίχισης εξάστιγμων Braille με σύμβολα βλεπόντων. Περιέχει: - Όλα τα εξάστιγμα του ελληνικού αλφάβητου - Δίψηφα φωνήεντα & Συνδυασμούς - Σημεία στίξης - Βοηθητικά εξάστιγμα - Σύστημα ΜΕΝΕΪΔΗ & Nemeth - Παιγνιώδεις δραστηριότητες, στρατηγικές, ασκήσεις - Οδηγίες για χρήση πινακίδας, μηχανής Perkins & WinBraille σε Η/Υ - Χρήσιμες ιστοσελίδες για την εκπαίδευση μαθητών με τύφλωση
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΟρφανός, Πέτρος