Αυτοσχέδια μουσικά όργανα

Κατασκευές
ISBN: 9789607266231
€16,00
€14,40
Η παρούσα μελέτη του Νικόλα Τσαφταρίδη είναι ένας πολύτιμος οδηγός βοηθός για κάθε δάσκαλο της μουσικής που θέλει να μεταδίδει όχι μόνο ξερές γνώσεις, αλλά και εποικοδομητικά βιώματα. Το παιδί, κατασκευάζοντας με τα χέρια του ένα όργανο, που τελικά θα ηχεί, θα μιλάει, βοηθιέται για να ενδιαφερθεί πιο ζωηρά γι' αυτόν τον μαγικό κόσμο των ήχων με τις απεριόριστες δυνατότητες και να τον αγαπήσει. Μια τέτοια αντιμετώπιση εξασκεί και την επιδεξιότητα και αποτελεσματικότητα στη χρησιμοποίηση των εργαλείων και υλικών, κάτι που δεν διδάσκεται στη γενική παιδεία και έτσι οι ικανότητες αυτές τείνουν να ατροφήσουν στα σημερινά παιδιά που ζουν στον όλο πιο αυτοματιζόμενο κόσμο μας. Ότι μπορείς με όλα αυτά τα όργανα να κάνεις μουσική και να συνοδεύσεις χορό μας το διδάσκει η εθνομουσικολογία και η σημερινή χρήση τους από πολλούς λαούς. Οι πηγές στις οποίες παραπέμπει ο Ν. Τσαφταρίδης μας το επιβεβαιώνουν. Είμαι βέβαιη, ότι παιδιά και δάσκαλοι θα χαιρετίσουν, σαν ουσιαστικό εμπλουτισμό του μαθήματος της μουσικής το νέο, για την Ελλάδα, αυτό στοιχείο και θα βρούν σ' αυτό τη χαρά της αυτενέργειας και της δημιουργίας. Πολυξένη Ματέυ
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΤσαφταρίδης, Νικόλας
ΔιασκευαστήςΔεσεκόπουλος, Νίκος