Ανάλυση τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα

Εκδότης: Κλειδάριθμος
ISBN: 9789604610365
€32,00
€28,80
Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν ένα οξύτατο πρόβλημα για την πλειονότητα των χωρών. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εμπεριστατωμένη έρευνα με θέμα τη μελέτη των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα. Εξετάζεται το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τους θανάτους και τους τραυματισμούς από τα τροχαία ατυχήματα και οι προσπάθειες που γίνονται από πολλούς επιστημονικούς τομείς να το επιλύσουν ή να το μετριάσουν. Αναλύεται η οδική ασφάλεια, στην οποία εντάσσεται η προσπάθεια των οργανωμένων κοινωνιών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων και αποτελεί τον πρωταρχικό επιστημονικό παράγοντα μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων. Στο βιβλίο αναπτύσσεται μια πολυκριτήρια μεθοδολογία σύμφωνα με την οποία επιτυγχάνεται η ταξινόμηση των διαφόρων περιοχών, ανάλογα με τα τροχαία ατυχήματα και τους παθόντες κάθε έτους, και εντοπίζονται οι περιοχές που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για τους οδηγούς και παρουσιάζουν αυξημένο αριθμό ατυχημάτων. Αναζητείται η σχέση που μπορεί να έχουν οι καταγεγραμμένες παραβάσεις με τα τροχαία ατυχήματα, και εντοπίζονται οι περιοχές που έχουν αυξημένη αστυνόμευση. Ο συνδυασμός των παραπάνω μας δίνει μια συνολική αποτίμηση για κάθε νομό της δράσης και της απόδοσης των υπηρεσιών τροχαίας που είναι επιφορτισμένες από την πολιτεία για τον έλεγχο των οδών. Τέλος, γίνεται εφαρμογή για τα έτη 1999 έως και 2006 σε πραγματικό δείγμα τροχαίων ατυχημάτων, παθόντων και παραβάσεων στους νομούς της Ελλάδος, και παρουσιάζονται οι περιοχές που έχουν πρόβλημα ατυχημάτων, που δεν έχουν επαρκή αστυνόμευση και οι υπηρεσίες τροχαίας που πέτυχαν στην αποστολή τους ή το αντίθετο. Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ασχολούνται με σύγχρονα κοινωνικά θέματα, σε επιστήμονες από τους χώρους της στατιστικής ή της επιχειρησιακής έρευνας αλλά και, εν γένει, στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.