Η συμβολή του ανθρώπου στην οδική ασφάλεια

Εκδότης: Ζήτη
ISBN: 9789604319398
€17,04
€15,34
Η ποινική καταστολή για την αντιμετώπιση των ατυχημάτων στους δρόμους είναι από μόνη της ένα ασθενές μέτρο. Χρειάζονται και άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Και τα άλλα μέτρα είναι η ενημέρωση και ιδιαίτερα η παιδεία. Το πρόβλημα της συμπεριφοράς των χρηστών των οδών είναι θέμα που έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνική συνείδηση του ανθρώπου. Είναι θέμα κατανόησης και ερμηνείας της ελευθερίας του. Είναι θέμα πολιτισμού. Είναι ο ιδιαίτερος χαρακτηριστικός τρόπος κίνησης και ζωής. Έτσι λοιπόν στο βιβλίο αυτό, μετά από μια ιστορική αναδρομή στο σύστημα μεταφοράς και μετακίνησης, προσώπων και πραγμάτων, αναλύεται το πρόβλημα όπως εμφανίζεται σήμερα και στη συνέχεια η συμπεριφορά του ανθρώπου που όταν εκδηλώνεται στην κυκλοφορία προκαλεί γενικό κίνδυνο ή τουλάχιστον ενόχληση στους άλλους χρήστες των οδών. Αναλύονται οι αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων με κατηγοριοποίηση και ιεραρχική κατάταξη του συγγραφέα και προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπισή τους.