Στιχολόγιον

Βιβλίον περιέχον τους στίχους του Ψαλτηρίου μετά μέλους, άλλοτε μεν ειρμολγικού, άλλοτε στιχηραρικού· τους προτασσομένους των τροπαρίων του ημερονυκτίου, και της εβδομάδας όλης, εκάστου ήχου: Καθώς και του όλου ενιαυτού κινητών και ακίνητων εορτών
€35,67
€32,10
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΠαπαχρήστος, Απόστολος Ε.