Αστική γεωγραφία

Εκδότης: Κριτική
ISBN: 9789602184356
€25,00
€22,50
Σε ολόκληρο τον κόσμο, οι πόλεις αλλάζουν με ραγδαίο ρυθμό, επηρεασμένες από τις δυνάμεις της οικονομικής και πολιτιστικής παγκοσμιοποίησης, καθώς και από τις πιέσεις για περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα. Ως αποτέλεσμα των δυνάμεων αυτών, η οικονομία, το τοπίο, οι εικόνες, το περιβάλλον και η κοινωνική γεωγραφία της πόλης μεταβάλλονται. Το βιβλίο "Αστική γεωγραφία" αναλύει τα νέα γεωγραφικά πρότυπα που διαμορφώνονται στο πλαίσιο των πόλεων, και τους τρόπους με τους οποίους οι γεωγράφοι έχουν προσπαθήσει να κατανοήσουν τον αστικό μετασχηματισμό. Εισάγοντας παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές της αστικής γεωγραφίας, το βιβλίο εξετάζει την παγκόσμια διάσταση της διαδικασίας αστικοποίησης και διερευνά τους τρόπους με τους οποίους οι κυβερνήσεις και οι φορείς ανταποκρίνονται στις αλλαγές αυτές. Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει ενημερωμένες αναφορές πρόσφατων πρωτοβουλιών αστικής πολιτικής και αστικών αλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της επιρροής των Συστημάτων Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης στην πόλη και των επιπτώσεων των έργων της χιλιετίας. Μια πολύτιμη εισαγωγή για τους σπουδαστές της αστικής γεωγραφίας.
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςHall, Tim
ΕισηγητήςΔρακάκη, Λυδία
ΕισηγητήςΚυβέλου, Στέλλα
ΑφηγητήςΚαραχάλης, Νικόλαος - Γεώργιος