Ορολογία της αρχαίας μεταλλείας

ISBN: 9789602546628
€21,30
€19,17
Στο έργο με τίτλο "Ορολογία της αρχαίας μεταλλείας" γίνεται μια προσπάθεια αποθησαύρισης της ορολογίας των αρχαίων μεταλλουργών και μεταλλοτεχνών και απόδοσης, κατά το δυνατόν, της ακριβούς έννοιας των όρων, με γνώμονα την αρχαία και σύγχρονη τεχνογνωσία. Η συγκέντρωση της ορολογίας μέσα από τα λιγοστά αρχαία κείμενα που αφορούν τη μεταλλευτική και μεταλλουργική τεχνολογία άρχισε πριν από πολλά χρόνια. Την απόφαση της γραφής του πονήματος την πήρα ύστερα από ώριμη σκέψη, γνωρίζοντας τις μεγάλες δυσκολίες που θα είχα να αντιμετωπίσω. Η σύγχρονη βιβλιογραφία είναι φτωχή σ' αυτόν τον τομέα. Τα έγκυρα λεξικά αποτελούν σπουδαίο Βοήθημα, αλλά με προσεκτική μελέτη διαπιστώνεται έλλειψη στην ακριβή απόδοση των όρων. Αποθησαύριση των λέξεων της αρχαίας μεταλλευτικής και μεταλλουργικής τεχνολογίας στην ελληνική γλώσσα, απ' όσα γνωρίζω, δεν είχε γίνει στο παρελθόν. Στην πορεία των εργασιών συνάντησα τεράστιες δυσκολίες στην κατανόηση των τεχνικών παρατηρήσεων και στη σωστή απόδοση της έννοιας των όρων. Τα λήμματα ερμηνεύονταν άλλοτε εύκολα και άλλοτε δύσκολα. Η ερμηνεία των όρων έγινε με βάση τις αρχαίες πηγές και τη λιγοστή σύγχρονη βιβλιογραφία. Από τα αρχαία κείμενα αποθησαυρίστηκαν 621 λήμματα, πολλά από τα οποία χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα. Σε κάθε λήμμα δίνονται η απόδοση στη νεοελληνική γλώσσα, οι αρχαίοι συγγραφείς στους οποίους απαντάται η λέξη και τα κυριότερα σχετικά αρχαία χωρία. Έγινε προσπάθεια να δοθεί σε κάθε λήμμα και η σύγχρονη βιβλιογραφία και ο αντίστοιχος λατινικός όρος. Κ. Γ. Τσάιμου
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΤσάιμου, Κωνσταντίνα Γ.