Ανάλεκτα από τη χειρόγραφη παράδοση του ελληνισμού (17ος - 19ος αι-)

ISBN: 9789602423486
€15,99
€14,39
Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τρεις παλιότερες μελέτες μου που, εμπλουτισμένες και από τα νεότερα δεδομένα της επιστημονικής βιβλιογραφίας, διερευνούν επιμέρους πτυχές της χειρόγραφης παράδοσης του ελληνισμού κατά την περίοδο του 17ου - 19ου αιώνα. [...] Οι τρεις αυτές μελέτες βασίστηκαν στη χειρόγραφη παραγωγή των μοναστηριακών και των ιδιωτικών βιβλιογραφικών εργαστηρίων του υπόδουλου ελληνισμού. Στόχος της έκδοσής τους είναι να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των φοιτητών για την αναζήτηση ανέκδοτων ελληνικών χειρογράφων, τη μελέτη και την επιστημονική επεξεργασία του περιεχομένου τους και τη συλλογή ιστορικών πληροφοριών σχετικά με το βίο και τη δράση των προσώπων που σχετίζονται με αυτά, όπως των συγγραφέων, των καλλιγράφων, των σταχωτών, των διακοσμητών, των αφιερωτών και των κτητόρων. [...] (απόσπασμα από τον πρόλογο του συγγραφέα)
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΒαλαής, Διονύσης Δ.