Κηρύγματα αλήθειας και ζωής

Οι εορτές μας, οι Άγιοί μας: Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος
€20,39
€18,35
Ο παρών τόμος είναι συνέχεια του προηγουμένου. Επομένως όσα εγράφησαν εκεί προλογικά, ισχύουν και εδώ. Με τη χάρι του Τριαδικού Θεού έζησα ακόμη δυο χρόνια και συνέχισα την προσπάθειά μου, ν' ασχολούμαι δηλ. με τη θεολογία των Εορτών μας και τους βίους των Αγίων μας. Ο τόμος αυτός συνεχίζει το Εορτολόγιο και αναφέρεται στους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Ο τρόπος εργασίας είναι ο ίδιος. Στο πρώτο μέρος κάθε ημέρας εκτίθεται η υπόθεσι της Εορτής ή ο βίος του Αγίου. Στο δεύτερο εξάγεται και αναπτύσσεται ένα θεολογικό μήνυμα, που αναφέρεται σ' έναν από τους τομείς της Εκκλησιαστικής ζωής. Ίσως μερικά θέματα εδώ είναι μακροσκελέστερα. Τούτο έγινε για να μην κολοβωθούν και παρουσιασθούν ημιτελή. Εξαρτάται άλλως τε κι' από τη φύσι, την έκτασι και τη σπουδαιότητα του θέματος. Επειδή ακόμη είναι και βοήθημα για τους ιεροκήρυκας, τους κατηχητάς, αμαδάρχας κ.λ.π., δεν ήθελα να συμπτύξω πολύ το περιεχόμενό τους, για να μη χαθή η σαφήνεια, η συνοχή και η αναλογία των μερών τους. [...] (από τον πρόλογο του συγγραφέα)
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΖωγράφος, Παρασκευάς Α.