Εισαγωγή στην τεχνολογία νερού και αφαλάτωσης

Εκδότης: Ίων
ISBN: 9789604115624
€35,67
€32,10
Το βιβλίο αυτό αποτελεί μία εισαγωγή στις τεχνολογίες κατεργασίας νερού και αφαλάτωσης. Η τεχνολογία νερού και αφαλάτωσης αποτελεί μία σύγχρονη αναγκαιότητα λαμβανομένου υπόψη των επιδράσεων του ανθρώπου στο περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά η αλόγιστη χρήση και εξάντληση των φυσικών πόρων αλλά και η απαίτηση για συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς ανάπτυξης επιβάλλουν την χρήση τεραστίων ποσοτήτων νερού. Έτσι προκύπτει αβίαστα η τεράστια σημασία που έχουν οι τεχνολογίες κατεργασίας νερού και αφαλάτωσης. Για την κατανόηση και εμβάθυνση των διεργασιών που παρουσιάζονται στο βιβλίο αυτό απαιτούνται μία ποικιλία βασικών γνώσεων από διάφορες επιστήμες κάποια στοιχεία των οποίων δίνονται στα κεφάλαια 1, 2 και 3. Στα υπόλοιπα κεφάλαια δίνονται οι βασικές αρχές κατεργασίας πόσιμου νερού, λυμάτων και αφαλάτωσης. Γίνεται προσπάθεια ώστε ο αναγνώστης μηχανικός ή όχι ολοκληρώνοντας την ανάγνωση του κάθε κεφαλαίου να έχει τη δυνατότητα υπολογισμών και σχεδιασμού των επί μέρους εγκαταστάσεων οιοδήποτε κατεργασίας έχει σχέση με το νερό. Παρουσιάζονται επίσης πλήθος παραδειγμάτων που αποτελούν τα περισσότερα μελέτες πραγματικών περιπτώσεων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις κατεργασίας νερού. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)