Επίτομος γενική ψαλμωδία

Σε κινούμενο πολλαπλό ισοκράτημα βυζαντινής συνήχησης
ISBN: 9789608892095
€15,28
€13,75
Ο τόμος περιέχει ύμνους εσπερινού, ακινήτων και κινητών εορτών, δοξολογία, λειτουργικά, πολυέλεο και νεκρώσιμα τροπάρια. Η καινοτομία σ' αυτόν τον τόμο είναι ότι οι περισσότεροι εκ των ανωτέρω ύμνων είναι γραμμένοι τόσο στην βυζαντινή όσο και στην ευρωπαϊκή.
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΜώκος, Δημήτριος Γ.