Ταξιδεύοντας στη φωταύγεια του ανθρώπου

Πέντε δοκίμια: Σχόλια και μελέτες επάνω στο βιβλίο της Αναστασίας Παππά "Στη φωταύγεια του Ανθρώπου, η εσωτερική οδοιπορία της επιστροφής"
ISBN: 9789609061223
€6,22
€5,60
Ο αναμενόμενος Παράκλητος Ιωάννης-Ηλίας, Υδροχόος, Ολότητα Άνθρωπος, η εντός των εθνών Ελλάδα και Ιουδαία, τα μονοπάτια δίχως υιότητα, ο εξιουδαϊσμός του χριστιανισμού, η νέα κοσμική περίοδος και οι αλλαγές, ο Νόμος ή Χάρη και η αυτενέργεια του Ελέους, η αποκατάσταση του Ιούδα, η ελληνική πνευματικότητα ως μήτρα κυοφορίας του Ανθρώπου Χριστού, η φανέρωση της Μητρός Λόγου και της χριστοποιούμενης Ανθρώπινης Ψυχής, είναι τα κύρια θέματα που πραγματεύεται η μελέτη αυτή, με αφορμή το βιβλίο της Αναστασίας Παππά "Στη φωταύγεια του Ανθρώπου..."
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΑνώνυμος