Χριστιανική Θεσσαλονίκη

Ταφές και κοιμητήρια: Πρακτικά Η΄ διεθνούς επιστημονικού συμποσίου: Ιερά Μονή Βλατάδων, 6-8 Οκτωβρίου 1994
Εκδότης: University Studio Press
ISBN: 9789601213934
€17,00
€15,30
[...] Τα κοιμητήρια, αι ταφαί μετά των σχετικών εθίμων και τελετών, τα μαυσωλεία, αι επιτύμβιοι και λοιπαί αναθηματικαί στήλαι και τα σχετικά μνημεία τυγχάνουν εκφάσεις του πολιτισμού των ανθρώπων, αλλά και ειδικώτερον της γλώσσης και αγωγής αυτών, ως αι αξίαι αύται αντανακλώνται εις τα σωζόμενα μέχρι της εποχής ημών επιτύμβια επιγράμματα, τους στίχους των ποιητών και τα αποφθέγματα. Και από της απόψεως ταύτης υπολογιστέον τυγχάνει το ψυχικόν, πέραν του επιστημονικού, όφελος, όπερ θα αποκομίσητε οι συμμετέχοντες της εκλεκτής συναντήσεως ταύτης, δεδομένου ότι θα διδαχθήτε εκ του ήθους, του ύφους και του τρόπου σκέψεως των ανθρώπων των προηγηθεισών ημών χριστιανικών γενεών, και την εμπειρίαν υμών ταύτην θα μεταδώσητε και ευρύτερον δια της εκδόσεως των Πρακτικών του Συμποσίου υμών. Τυγχάνει δε, εξ' ετέρου, γνωστόν πόσον η μία γενεά δανείζει εκ της πείρας και του πολιτσμού αυτής, πλουτίζουσα τας επερχομένας. [...] (Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου)
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΦουντούλης, Ιωάννης Μ., 1927-2007