Το Ψαλτήριον του προφήτου και βασιλέως Δαυίδ

Με βάση το επίσημο και αυθεντικό αρχαίο ελληνικό κείμενο της μεταφράσεως των Εβδομήκοντα τώρα δε εκδιδόμενο σε νεοελληνική απόδοση
€8,96
€8,06
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΔεληκωστόπουλος, Αθανάσιος Ι.