Τοπογραφία και wavefront

ISBN: 9789608071889
€122,29
€110,06
[...] Οι περιεχόμενες στο βιβλίο αναφορές και πληροφορίες επιχειρούν την επίτευξη διαφόρων στόχων. Κατά πρώτο λόγο σκοπεύουν στην επιθυμία του οφθαλμίατρου για κατανόηση της εξειδικευμένης, περίπλοκης, αλλά κλινικά σημαντικής χαρτογραφικής πληροφορίας. Κατά δεύτερο λόγο επικεντρώνονται στην ανάλυση των θεμάτων που αφορούν την κλινική και τη χειρουργική πρακτική, χωρίς την ανάγκη για απομνημόνευση πολύμορφων τύπων, αριθμών και δεικτών. Και τέλος επισημαίνουν και ερμηνεύουν τη σημασία της συνδυαστικής αξιοποίησης των διαφόρων μεθόδων της χαρτογραφικής ανάλυσης. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΜαγουλάς, Μιχάλης Π.