Α΄ απόκρισις προς Λουθηρανούς θεολόγους

Εκδότης: Λύχνος
ISBN: 9789606607332
€6,82
€6,14
Σε περίοδο κατά την οποία μεταξύ εκπροσώπων Εκκλησιών, Ομολογιών και ποικίλων Δογμάτων διεξάγονται θεολογικοί Διάλογοι, έχει σημασία να γνωρίζουμε πως η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, με επικεφαλής τον οικουμενικό πατριάρχη Ιερεμία Β΄, χειρίστηκε το θέμα ενός είδους Διαλόγου με την καινοφανή τότε (16ος αιώνας) Εκκλησία των Προτεσταντών (Διαμαρτυρομένων, Λουθηρανών). Οι Λουθηρανοί θεολόγοι της Τυβίγγης, του κρατιδίου σήμερα της Βάδης - Βυρτεμβέργης της Γερμανίας, έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη την Αυγουσταία Ομολογία στην οποία εξέθεταν σε 2 Μέρη και 28 Κεφάλαια την πίστη τους. Σ' αυτά ο Ιερεμίας Β΄ και οι περί αυτόν θεολόγοι απάντησαν αναλυτικά, σε τι συμφωνεί και σε τι όχι η Ορθόδοξη Ανατολή. Και για τους σημερινούς ορθοδόξους χριστιανούς παρουσιάζει η Απόκριση αυτή ενδιαφέρον, αφού εκθέτει τη διδασκαλία της Εκκλησίας περί: Θεού, προπατορικής αμαρτίας, Υιού του Θεού, δικαιώσεως, κηρύγματος, πίστεως και έργων, Εκκλησίας, μυστηρίων, βαπτίσματος, θείας Ευχαριστίας, εξομολογήσεως, μετανοίας, εκκλησιαστικών θεσμών, πολιτικών εξουσιών, εσχάτης κρίσεως, αυτεξουσίου, αιτίας των αμαρτιών, τιμής των αγίων, θείας Κοινωνίας, γάμου ιερέων, παραδόσεως, μοναχικού βίου και εκκλησιαστικής εξουσίας.
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΙερεμίας Β΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
ΑνθολόγοςΛέκκος, Ευάγγελος Π.
ΑνθολόγοςΛέκκος, Ευάγγελος Π.