Χημική ωκεανογραφία

Εργαστηριακές ασκήσεις
ISBN: 9789603192633
€30,06
€27,05
Οι ασκήσεις αυτές απευθύνονται στους σπουδαστές του τμήματος της Ιχθυοκομίας - Αλιείας και έχουν σαν σκοπό να δώσουν στον σπουδαστή τις βασικές γνώσεις των παραμέτρων των χημικών αναλύσεων του θαλασσινού νερού. Κατά την συγγραφή των σημειώσεων αυτών ελήφθη υπόψη το περίγραμμα σπουδών των Τ.Ε.Ι. καθώς και οι ανάγκες μιας ευρύτερης γνώσης των παραμέτρων που ενδιαφέρουν ένα πτυχιούχο ιχθυολόγο. Η βιβλιογραφία που εχρησιμοποιήθει είναι τόσο η ελληνική όσο και η διεθνής και κυρίως το σύγγραμμα της Χημικής Ωκεανογραφίας του Riley και άλλα βιβλία εργαστηριακών ασκήσεων. Στο τέλος κάθε άσκησης αναφέρεται η σχετική βιβλιογραφία. Γενικά καταβλήθηκε προσπάθεια για τη συγγραφή ενός κατά το δυνατό πληρέστερου βοηθήματος για αυτούς που θα το χρησιμοποιήσουν. [...] Κωνσταντίνος Δ. Ξένος, δρ. χημικός - φαρμακοποιός
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΞένος, Κωνσταντίνος Δ.