Εφαρμοσμένη ρευστομηχανική

Εκδότης: Media Guru
ISBN: 9789608859852
€156,00
€140,40
4η έκδοση ανανεωμένη, διευρυμένη, επικαιροποιημένη σε όλους τους τομείς της μηχανικής των ρευστών. - Ιδεώδη και πραγματικά ρευστά - Απεικόνιση και ορατοποιήση ροϊκών πεδίων - Υδροστατική και Αεροστατική - Μονοδιάστατη Ροή στις εφαρμογές - Συστήματα αγωγών παροχέτευσης ρευστών - Ρευστοδυναμική μετατροπή ενέργειας - Σχεδιασμός δικτύων αγωγών αερίων και υγρών - Ιδεώδης ροή και αναλυτική Ρευστομηχανική - Συμπιεστή ροή και κρουστικά κύματα - Οριακά στρώματα και συναφείς ροές - Ρευστοδυναμική υψηλών ταχυτήτων και υψηλών θερμοκρασιών - Ρευστοθερμικές καταστάσεις σε ακροφύσια - Εργαλεία προϋπολογιστικής ανάλυσης ροϊκών πεδίων - Τεχνικά στοιχεία Ρευστοδυναμικού Σχεδιασμού - Η Ρευστομηχανική στο διαδίκτυο