Ψηφιακά ηλεκτρονικά

Εκδότης: Ίων
ISBN: 9789604116461
€91,72
€82,55
[...] Πιθανόν, στο βιβλίο αυτό θα βρείτε περισσότερα θέματα από όσα μπορούν να καλυφθούν σε μία διδακτική περίοδο. Αυτή η εκτεταμένη περιοχή θεμάτων δίνει τη δυνατότητα στο βιβλίο να εξυπηρετήσει πολλά τεχνολογικά προγράμματα. Για παράδειγμα μερικά από τα θέματα που αφορούν μαθηματικά, άλλα που είναι προσανατολισμένα στη σχεδίαση ή άλλα που αφορούν εφαρμογές συστημάτων είναι πιθανόν να μην ταιριάζουν σε συγκεκριμένα προγράμματα. Άλλα προγράμματα μπορεί να μην καλύπτουν θέματα προγραμματιζόμενων λογικών συσκευών (Programmable Logic Devices, PLDs), άλλα είναι πιθανόν να μην απαιτούν εισαγωγή σε μικροϋπολογιστές. Μερικά προγράμματα καλύπτουν λεπτομερώς το ολοκληρωμένα κυκλώματα ενώ άλλα δεν ενδιαφέρονται για τα θέματα που αφορούν τα στοιχεία των κυκλωμάτων. Αυτά τα θέματα μπορούν να παραλειφθούν ή να καλυφθούν με λιγότερες λεπτομέρειες χωρίς με τον τρόπο αυτό να επηρεάζεται η υπόλοιπη θεματολογία. Η θεωρητική υποδομή σε κυκλώματα τρανζίστορς δεν είναι προαπαιτούμενη για το κείμενο του βιβλίου αυτού. (από τον πρόλογο του συγγραφέα)