Αλήθεια

Διαθεσιμότητα: Εξαντλήθηκε
ISBN: 9789604061204
€15,18
€13,66
Η έννοια της αλήθειας εμφανίζεται κατά τη μακρά φιλοσοφική παράδοση με ποικίλες μορφές και εμπλέκεται σε μεταφυσικά / οντολογικά, γνωσιοθεωρητικά και επιστημολογικά, καθώς και σε ηθικοπολιτικά και αισθητικά ζητήματα. Είναι οι επιστημονικές προτάσεις και θεωρίες αληθείς; Υιοθετούν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους δραστηριότητα αληθείς πεποιθήσεις; Χαρακτηρίζονται και οι αισθητικές προτάσεις από το καθεστώς της αλήθειας και του ψεύδους; Προκειμένου να απαντηθούν τέτοια και άλλα συναφή ερωτήματα, απαιτείται μια φιλοσοφική συζήτηση της αλήθειας, σημαντικό μέρος της οποίας είναι να αποσαφηνίσει την έννοια της αλήθειας (ορισμός), να προσδιορίσει σαφέστερα την οντολογία των φορέων αλήθειας (όταν λέμε ότι "είναι αληθές ότι Χ", τη είδους οντότητα είναι αυτή που συμβολίζεται από το Χ;), να διερευνήσει τι σχέση της αλήθειας με τον κόσμο (ποια είναι η πραγματικότητα ή ποιο είναι το μέρος της πραγματικότητας που υποσημαίνεται από το Χ, όταν λέμε, λ.χ., ότι "είναι αληθές ότι Χ";), να συζητήσει τις σχέσεις αλήθειας-νοήματος-κοινωνικής δράσης κ.λπ. Τα κείμενα του τόμου βοηθούν τον αναγνώστη να μελετήσει τη σημασιολογική αντίληψη της αλήθειας, η οποία αποτελεί σημαντικό υπόβαθρο στην κατανόηση των σύγχρονων φιλοσοφικών συζητήσεων.
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΡουσόπουλος, Γιώργος