Απόκρυφα κείμενα Καινής Διαθήκης 6

ISBN: 9789604302536
€7,60
€5,70

Περιέχει τα κείμενα: -Ο διάλογος του Σωτήρα - Η δεύτερη Αποκάλυψη του Ιακώβου - Οι πράξεις του Πέτρου και των δώδεκα Αποστόλων - Το Ευαγγέλιο της Αλήθειας - Πραγματεία περί της Αναστάσεως