Δημόσια έργα

Τόμος Β΄: Εξαιρούμενοι τομείς, μελέτες, περιβάλλον, Σ.Δ.Ι.Τ., Κ.Π.Σ.
Εκδότης: Παπασωτηρίου
ISBN: 9789607530882
€35,67
€32,10
Η πολιτειακή ευρυθμία, η οικονομική και πληθυσμιακή ισορροπία και η ηθική τάξη είναι οι παράμετροι της ιδανικής πόλης, σύμφωνα με τη θεωρητική προσέγγιση του Πλάτωνα. Τα δημόσια έργα παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και των τριών παραμέτρων της ιδανικής πόλης, διότι συνιστούν έντονη παρέμβαση στο χώρο, με οικονομικές, κοινωνικές, πληθυσμιακές, χωροταξικές, περιβαλλοντικές και άλλες επιπτώσεις. Ο Β΄ τόμος του βιβλίου "Δημόσιο έργα" καλύπτει ένα σημαντικό φάσμα των δραστηριοτήτων των μηχανικών, αλλά και άλλων επιστημόνων, οι οποίοι εμπλέκονται στις δημόσιες συμβάσεις, όπως οι εφαρμοστές και ερμηνευτές του δικαίου (δικηγόροι, δικαστές, διοικητικοί υπάλληλοι). Απευθύνεται και σε αυτούς. Ελπίζω ότι θα αποτελέσει για τους φοιτητές μου και τους αναγνώστες ένα χρήσιμο βοήθημα, και αν ακόμα δεν τους βοηθήσει να λύσουν οριμένα προβλήματα, θα τους δώσει σωστές κατευθύνσεις.