Εργαστηριακή ρευστομηχανική

Εκδότης: Ίων
€15,28
€13,75
Κατά την ανάπτυξη των σειρών μαθημάτων Μηχανικής Ρευστών , σε κάθε Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ίδρυμα, πρέπει να εξασφαλίζεται η οργάνωση και παρουσίαση των εργαστηριακών θεμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε, αυτά να βοηθούν και να ενισχύουν το θεωρητικό μέρος, με σειρά ασκήσεων που συμβαδίζουν θεματικά με την εξέλιξη της ύλης, όπως αυτή καλύπτεται στο μάθημα της θεωρίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση πιστεύουμε ότι μπορεί να φανεί χρήσιμο το βοήθημα αυτό. Σκοπός της παρούσας σειράς ασκήσεων , κατάλληλων για το πρώτο εργαστηριακό μάθημα της Μηχανικής Ρευστών , είναι να προσφέρει σε κάθε σπουδαστή εργαστηριακή εμπειρία σχετικά με μεθόδους και αρχές που χρησιμοποιούνται σε τεχνικές εφαρμογές του τομέα του μαθήματος και όχι εξοικείωση στη λειτουργία οργάνων και συσκευών .Κάθε εξεταζόμενο θέμα στηρίζεται σε γνώσεις Φυσικής και Μαθηματικών που έχουν αποκτηθεί προγενέστερα, σύμφωνα με τη ροή του προγράμματος των μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών. Πρέπει να σημειωθεί ότι, οι χρησιμοποιούμενες συσκευές μπορεί να είναι εκπαιδευτικού τύπου (π.χ. αποτελούν σμικρύνσεις και απλοποιημένα μοντέλα πραγματικών συγκροτημάτων) όμως, με δυνατότητα ποσοτικής παρουσίασης. Το εργαστηριακό αυτό εγχειρίδιο με τη διάταξη, περιεχόμενο και ανάπτυξη της ύλης του, αποβλέπει στο να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο κάθε χρήσιμη πληροφορία, καθώς και όλα εκείνα τα στοιχεία που οδηγούν στην επιτυχή εκπόνηση της τεχνικής έκθεσης έργου, που απαιτεί κάθε εργαστηριακή άσκηση. Επιπλέον, βοηθά τον εκπαιδευτικό με παρουσίαση τρόπων και μεθόδων για την ελεύθερη αξιολόγηση στη διενέργεια εργαστηριακών ασκήσεων , χωρίς να επιβάλλει υποχρεωτικά συγκεκριμένες συσκευές. Σημειώνεται, ότι της σειράς των εργαστηριακών ασκήσεων, προτάσσεται ένα κεφάλαιο που αναφέρεται, σύντομα, στην επεξεργασία στοιχείων και τη στατιστική των μετρήσεων με αριθμητικά παραδείγματα, διαγράμματα και πίνακες.