Υδραυλική

Μόνιμη ροή σε κλειστούς αγωγούς και σε υδροδυναμικές μηχανές: Θεωρία και ασκήσεις
Εκδότης: Επίκεντρο
ISBN: 9789606645037
€34,08
€30,67