Ανάλυση και σχεδίαση ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων CMOS

Εκδότης: Τζιόλα
ISBN: 9789604181360
€50,96
€45,86
Είναι γνωστό ότι την αιχμή του δόρατος της σύγχρονης τεχνολογίας VLSI αποτελεί η τεχνολογία CMOS. Σε αυτήν οφείλεται η πρόοδος στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και σε αυτήν βασίζεται και η σύγχρονη τεχνολογία που ενσωματώνει τις νανο-ηλεκτρονικές διατάξεις και τα νανοκυκλώματα, που θα κυριαρχήσουν στο μέλλον. Το παρόν βιβλίο στην αγγλική του έκδοση αποτελεί μια σημαντική συμβολή στην διεθνή βιβλιογραφία και διδάσκεται πολλά χρόνια σε μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού με μεγάλη συνεισφορά στην εκπαίδευση ηλεκτρονικών μηχανικών, μηχανικών Η/Υ, φυσικών και ηλεκτρολόγων. Η μεταφορά του στα ελληνικά, αποτελεί μια σοβαρή προσθήκη στην ελληνική βιβλιογραφία σε θέματα υψηλής τεχνολογίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για προχωρημένα μαθήματα ηλεκτρονικής-μικροηλεκτρονικής σε προπτυχιακό επίπεδο, όσο και για μεταπτυχιακές παραδόσεις εξειδικευμένων θεμάτων. Περιέχει ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτήν την στιγμή στην τεχνολογία ψηφιακών ηλεκτρονικών διατάξεων και κυκλωμάτων, με πολλά παραδείγματα και ασκήσεις. Εξοικειώνει τον φοιτητή με τον απαραίτητο τρόπο οργάνωσης και εξέτασης των επιμέρους στοιχείων που απαιτούνται για την σωστή σχεδίαση και μελέτη των κυκλωμάτων. [...] (από τον πρόλογο της ελληνικής έκδοσης)