Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας- ΑΣΕΠ διαγωνισμός φιλολόγων

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης και πολλαπλής επιλογής σε ολόκληρη την ύλη
Εκδότης: Σαββάλας
ISBN: 9789604496266
€19,70
€17,73
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους υποψήφιους φιλολόγους που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και περιέχει ερωτήσεις βασισμένες στα σχολικά βιβλία γυμνασίου - λυκείου που καλύπτουν ολόκληρη την εξεταστέα ύλη στην "Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας". Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: - ερωτήσεις σύντομης απάντησης - κριτήρια αξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, σωστού - λάθους και συμπλήρωσης κενών. - Θέματα που τέθηκαν σε παλαιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (2002, 2005, 2007).
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑφηγητήςΤσιώρου, Βίκη
ΑνθολόγοςΚαραθανάση, Δέσποινα