Τίτου Λίβιου, Από την κτίση της Ρώμης- Λατινική θεματογραφία

Επιλογή από τα βιβλία 1 και 3: Ευθύ και αντίστροφο κείμενο
Εκδότης: Τσουρέα
ISBN: 9789606821158
€25,56
€23,00
Περιέχει: - Εισαγωγή στη ρωμαϊκή ιστοριογραφία και στην ιστορία του Τίτου Λίβιου - Κείμενο - μετάφραση - Ερμηνευτικά, γραμματικά, πραγματολογικά σχόλια
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΤσουρέας, Γεώργιος
ΕισηγητήςΤσουρέας, Ευστράτιος