Εφαρμοσμένη τοπογραφία

Εκδότης: Γκιούρδας Β.
ISBN: 9789603878414
€34,90
€31,41
Το βιβλίο αυτό γράφτηκε ώστε να συμβάλλει στην εκπαιδευτική διαδικασία των βασικών εννοιών του μαθήματος της Τοπογραφίας και να βοηθήσει τους σπουδαστές που έρχονται σε επαφή με το συγκεκριμένο αντικείμενο για πρώτη φορά, να το κατανοήσουν σε βάθος. Σκοπός του είναι η παρουσίαση με έναν τρόπο απλό, περιληπτικό αλλά και ουσιώδη, των βασικών αρχών και των μεθόδων της στοιχειώδους Τοπογραφίας. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία των βασικών αρχών και των εφαρμογών της Τοπογραφίας, χωρίς αυτό να γίνεται σε βάρος των πρακτικών εργασιών. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται σύντομη ιστορική αναδρομή της επιστήμης της τοπογραφίας. Στα επόμενα δέκα αναπτύσσεται η επιστήμη της τοπογραφίας με απλά λόγια και πλήθος σχημάτων και εικόνων για είναι κατανοητές οι έννοιες και οι ορισμοί που αναπτύσσονται στα κεφάλαια αυτά. Στα τελευταία κεφάλαια παρουσιάζεται ο εξοπλισμός των εργαστηρίων και ο τρόπος χρήσης τους. Τίθενται επίσης αποσπάσματα από την Ελληνική νομοθεσία που αφορούν στον τρόπο σύνταξης των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων.
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΚαριώτης, Γεώργιος, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός
ΑνθολόγοςΠαναγιωτόπουλος, Ελευθέριος