Η Θεία Μετάληψις μετά μικρού απόδειπνου και Θείας Ευχαριστίας

€2,50
€2,25
Περιέχει πρωινή προσευχή "Εξεγερθέντες του ύπνου..." και βραδινή προσευχή, προ του ύπνου· "Την ημέραν παρελθών δοξολογώ σε, Δέσποτα..."