Αυτογνωσία

Μέτρο τελειότητας
€6,00
€5,40
Η αυτογνωσία στοχεύει στην τελειότητα, στο Θεό. Δεν είναι μια λειτουργία άσκοπη και άστοχη, αλλά με σκοπό και στόχο τις θείες κορυφές· τις κορυφές του "καθ' ομοίωσιν". Είναι λειτουργία, καθαρά χριστοκεντρική. Αν δεν λειτουργεί χριστοκεντρικά, αν δεν την εμπνέει και φωτίζει ο Χριστός, τότε είναι αλλότρια και ουτοπική.