Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και γλώσσας

Για μια εναλλακτική μαθητεία στον αρχαίο κόσμο
Εκδότης: Μεταίχμιο
ISBN: 9789603757160
€24,73
€22,26
Στο βιβλίο αυτό ο αναγνώστης θα βρει προβληματισμούς για τη θέση του μαθήματος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και γλώσσας στον σύγχρονο κόσμο και στην ανταπόκρισή του στις νέες επιστημονικές και πολιτισμικές προκλήσεις. Γίνεται έτσι προσπάθεια να οριστεί η σύγχρονη ανάγνωση της αρχαιοελληνικής γραμματείας και του κόσμου της. Στο πλαίσιο αυτό παρατίθενται: - Η διδακτική παράδοση του μαθήματος και οι δυνατότητες αξιοποίησης των ποικίλων προτάσεων αναμόρφωσής του - Διδακτικές πρακτικές που μπορούν να αναδείξουν τις νέες προοπτικές του μαθήματος - Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογών σε αρχαιοελληνικά κείμενα που διδάσκονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.