Δημογραφία

Εκδότης: Ζυγός
ISBN: 9789608065284
€41,79
€37,61
[...]Στην νέα αυτή έκδοση, γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθούν τα ύστατα ερευνητικά ευρήματα και οι νεώτερες τάσεις και αντιλήψεις της δημογραφικής έρευνας, όπως προβλήθηκαν κατά την τετραετία 2001-2005, με ιδιαίτερη έμφαση στις δημογραφικές εξελίξεις του ελλαδικού πληθυσμού. Πέραν αυτών , στην απόφαση αναδημοσίευσης, πρυτάνευσε ο ευγενής σκοπός προσφοράς ενός μελετήματος σύγ- χρονου, πληρέστερου και πλέον ενημερωμένου του προηγηθέντος, το οποίο να επέχει θέση κατάλληλου εγχειριδίου για την εισαγωγή, κατανόηση και μελέτη των πληθυσμιακών προβλημάτων και των επιπτώσεων της δημογραφικής μεταβολής, επί του ευρύτερου κοινωνικού, οικονομικού, πολιτικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Θεσσαλονική 2005
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΜιχαλέας, Αντώνιος Κ.