Ψαλμοί

Προβολή ως Πλέγμα Λίστα
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση ανά σελίδα

Αυτόμελα τροπάρια

Τα κατ' ήχον στιχηρά, καθίσματα, κοντάκια, απολυτίκια και εξαποστειλάρια αυτόμελα τροπάρια
€20,39 €18,35

Βιβλίον ψαλμών

Ιερόν ψαλτήριον
€11,00 €9,90

Εκλεκτοί ψαλμοί

Εισαγωγή, κείμενον, ερμηνεία
€4,00 €3,60

Επίτομος γενική ψαλμωδία

Σε κινούμενο πολλαπλό ισοκράτημα βυζαντινής συνήχησης
€15,28 €13,75

Ιεροτελεστικόν τεύχος

Περιέχον τας εις διαφόρους ιεροτελεστίας ψαλλόμενας ακολουθίας: Κατά το τυπικόν της Μ. του Χριστού Εκκλησίας
€18,00 €16,20

Κανών ικετήριος εις τον Άγγελον

Τον φύλακα της του ανθρώπου ζωής
€1,00 €0,90

Κάποιος νοιάζεται γαι σένα

Αλήθειες από την Αγία Γραφή γι' αυτούς που είναι άρρωστοι
€4,00 €3,60

Κυριακά αλληλουιάρια του Ευαγγελίου

Διά τον καιρόν της προσφοράς του θυμιάματος
€2,00 €1,80

Οι ψαλμοί

Στη δημοτική
€4,08 €3,67

Οι ψαλμοί της Βίβλου

Δαυίδ, Υιών Κορέ, Ασάφ, Αιμάν, Αιθάν, Μωυσέως, Αγγαίου-Ζαχαρίου, κλπ.
€14,95 €13,46

Πνευματικό ψαλτήρι

Ήγουν απάνθισμα στοχασμών περί Θεού από τα έργα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Επιλογή: Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου
€16,96 €15,26

Στιχολόγιον

Βιβλίον περιέχον τους στίχους του Ψαλτηρίου μετά μέλους, άλλοτε μεν ειρμολγικού, άλλοτε στιχηραρικού· τους προτασσομένους των τροπαρίων του ημερονυκτίου, και της εβδομάδας όλης, εκάστου ήχου: Καθώς και του όλου ενιαυτού κινητών και ακίνητων εορτών
€35,67 €32,10

Τα 151 κλειδιά της γνώσης των ψαλμών του Δαβίδ

Καθημερινές προσευχές
€15,14 €13,63

Το ψαλτήρι

Ερμηνευτικές ομιλίες στους Ψαλμούς του Δαυίδ (μετά σχολίων): Ψαλμοί 19-32, Ομιλίες 36
€12,23 €11,01

Το ψαλτήρι

Ερμηνευτικές ομιλίες στους Ψαλμούς του Δαυίδ (μετά σχολίων): Ψαλμοί 1-18, Ομιλίες 35
€12,23 €11,01

Το ψαλτήριον το Δαυίδ

Μεταφρασθέν υπό Α. Κάλβου Ιωαννίδου του Ζακυνθίου
€27,00 €24,30

Το Ψαλτήριον του προφήτου και βασιλέως Δαυίδ

Με βάση το επίσημο και αυθεντικό αρχαίο ελληνικό κείμενο της μεταφράσεως των Εβδομήκοντα τώρα δε εκδιδόμενο σε νεοελληνική απόδοση
€0,00

Το ψαλτήριον του προφήτου και βασιλέως Δαυίδ

Μετά των εννέα ωδών και της ερμηνείας όπως δει στιχολογείσθαι το ψαλτήριον εν όλω τω ενιαυτώ
€7,00 €6,30

Ψαλτήριον

Του προφήτου και βασιλέως Δαυΐδ
€18,00 €16,20